Pripraviť zasadnutie a zverejniť uznesenia nebolo nikdy rýchlejšie a jednoduchšie

 • Komplexná podpora workflow činnosti samosprávy
 • Intuitívna príprava programu na zasadnutie
 • Zdieľanie materiálov s poslancami (neverejné)
 • Hromadné automatické rozposielanie pozvánok
 • Zverejnenie programu a materiálov pre verejnosť
 • Podpora priebehu zasadnutia
 • Import z hlasovacieho systému
 • Zverejnenie uznesení, hlasovaní, zápisnice
 • Zvukový a video záznam
 • Prístup pre poslancov k rozpracovaným materiálom
 • Vlastná réžia kontaktných údajov pre poslancov
 • Prehľadné a prepojené informácie pre verejnosť
 • Emailové notifikácie pre občanov
   
 • Ešte službu nemáte? Napíšte nám!

Najbližie pripravované zasadnutia

Komárno 24.09.2018 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
Komárno 24.09.2018 Komisia pre rozvoj mesta
Komárno 24.09.2018 Komisia školstva, kultúry a mládeže
Komárno 25.09.2018 Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopravy
Komárno 26.09.2018 Finančná komisia

Pozrite si, ako zverejňujú:

Posledné uskutočnené zasadnutia

Komárno 20.09.2018 Mestské zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 18.09.2018 Miestne zastupiteľstvo
Bratislava-Devín 17.09.2018 Miestne zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 17.09.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
Komárno 13.09.2018 Mestské zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 12.09.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Bratislava-Staré Mesto 12.09.2018 Miestna rada
Podzámčok 10.09.2018 Obecné zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 10.09.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Bratislava-Staré Mesto 10.09.2018 Komisia mandátová