Pripraviť zasadnutie a zverejniť uznesenia nebolo nikdy rýchlejšie a jednoduchšie

 • Komplexná podpora workflow činnosti samosprávy
 • Intuitívna príprava programu na zasadnutie
 • Zdieľanie materiálov s poslancami (neverejné)
 • Hromadné automatické rozposielanie pozvánok
 • Zverejnenie programu a materiálov pre verejnosť
 • Podpora priebehu zasadnutia
 • Import z hlasovacieho systému
 • Zverejnenie uznesení, hlasovaní, zápisnice
 • Zvukový a video záznam
 • Prístup pre poslancov k rozpracovaným materiálom
 • Vlastná réžia kontaktných údajov pre poslancov
 • Prehľadné a prepojené informácie pre verejnosť
 • Emailové notifikácie pre občanov
   
 • Ešte službu nemáte? Napíšte nám!

Najbližie pripravované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Pozrite si, ako zverejňujú:

Posledné uskutočnené zasadnutia

Stupava 24.05.2018 Mestské zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 23.05.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Bratislava-Staré Mesto 22.05.2018 Miestne zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 21.05.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
Bratislava-Staré Mesto 21.05.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
Komárno 16.05.2018 Mestské zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 15.05.2018 Miestna rada
Bratislava-Staré Mesto 14.05.2018 Komisia pre kultúru
Stupava 14.05.2018 Mestská rada
Bratislava-Staré Mesto 10.05.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu