Komplexná podpora samosprávnych činností a úradu,
efektívnosť a transparentnosť práce poslancov,
informovanosť a angažovanosť občanov

Obecný / mestský úrad, magistrát

 • Komplexný workflow prípravy zasadnutí zastupiteľstva, rady a komisií
 • Efektívna príprava materiálov a programu zasadnutia
 • Zdieľanie rozpracovaných materiálov s poslancami (neverejné)
 • Elektronizácia priebehu zasadnutia od rozoslania pozvánok cez podporu hlasovania až po zverejnenie zápisnice a uznesení

Poslanci

 • Elektronické doručovanie pozvánok, materiály prístupné v cloude
 • Prístup aj k rozpracovaným materiálom zastupiteľstva a komisií, kontrola práce členov komisií
 • Zjednodušenie a zefektívnenie priebehu zasadnutia
 • Zverejnenie a kontrola plnenia uznesení zastupiteľstva

Občania

 • Jednoduchý prístup ku všetkým zverejneným informáciám o činnosti zastupiteľstva, úradu a poslancov
 • Subscripcia a zasielanie notifikácií o zvolaní zasadnutí orgánov a zverejnení materiálov
 • Možnosť pripomienkovania materiálov, hodnotenia činnosti poslancov a úradu

Pripraviť zasadnutie a zverejniť uznesenia nebolo nikdy rýchlejšie a jednoduchšie

 • Komplexná podpora workflow činnosti samosprávy
 • Intuitívna príprava programu na zasadnutie
 • Zdieľanie materiálov s poslancami (neverejné)
 • Hromadné automatické rozposielanie pozvánok
 • Zverejnenie programu a materiálov pre verejnosť
 • Podpora priebehu zasadnutia
 • Import z hlasovacieho systému
   
 • Ešte službu nemáte? Napíšte nám!
 • Zverejnenie uznesení, hlasovaní, zápisnice
 • Zvukový a video záznam
 • Prístup pre poslancov k rozpracovaným materiálom
 • Vlastná réžia kontaktných údajov pre poslancov
 • Prehľadné a prepojené informácie pre verejnosť
 • Emailové notifikácie pre občanov

Najbližie pripravované zasadnutia

Bratislava-Staré Mesto 02.05.2017 Komisia pre kultúru
Bratislava-Staré Mesto 03.05.2017 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Bratislava-Staré Mesto 04.05.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie

Pozrite si, ako zverejňujú:

Posledné uskutočnené zasadnutia

Podzámčok 26.04.2017 Obecné zastupiteľstvo
Bratislava-Devín 24.04.2017 Miestne zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 21.04.2017 Miestne zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 21.04.2017 Miestna rada
Košeca 20.04.2017 Obecné zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 10.04.2017 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Bratislava-Staré Mesto 10.04.2017 Komisia pre kultúru
Komárno 06.04.2017 Mestské zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 05.04.2017 Miestna rada
Komárno 29.03.2017 Mestská rada