Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Starosta

Ing. Milan Remšík
SMER-SD

Benice 95
038 42 Príbovce
Úrad
Adresa: č. 69 Benice 03842
Email:
Telefón: 043/4294352

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia »

21.08.2018 Obecné zastupiteľstvo
20.06.2018 Obecné zastupiteľstvo
21.03.2018 Obecné zastupiteľstvo
13.12.2017 Obecné zastupiteľstvo
27.09.2017 Obecné zastupiteľstvo
28.06.2017 Obecné zastupiteľstvo
31.05.2017 Obecné zastupiteľstvo
08.03.2017 Obecné zastupiteľstvo
14.12.2016 Obecné zastupiteľstvo
21.09.2016 Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
030/2018 Komunikácie IBV, rozpočet, stanovisko hlavného kontrolóra k návratným zdrojov financovania 21.08.2018
029/2018 Otvorenie 21.08.2018
028/2018 Rôzne: Detský športový deň, Vatra, Turnaj o pohár starostov obcí, Valné zhromaždenie Turvod a. s., 20.06.2018
027/2018 Žiadosť na program „Kultúra“ a Verejný priestor a verejná infraštruktúra VÚC 20.06.2018
026/2018 Žiadosť na detské ihrisko – spolufinancovanie 20.06.2018
025/2018 Žiadosť Hasičskú zbrojnicu – informácia 20.06.2018
024/2018 Komunitný plán sociálnych služieb 20.06.2018
023/2018 Schválenie za člena RTT Benice 20.06.2018
022/2018 Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022. 20.06.2018
021/2018 Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu 20.06.2018
020/2018 Rozpočtové opatrenia č. 02/2018, 20.06.2018
019/2018 MAS Turiec - informácia 20.06.2018
018/2018 Komunikácie IBV, informácia 20.06.2018
017/2018 Záverečný účet obce za rok 2017 20.06.2018
016/2018 Voľba riaditeľa „Základná škola s materskou školou, Benice 96“ 20.06.2018
015/2018 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 20.06.2018
014/2018 Správa o kontrolnej činnosti od 1.1.2018 do 31.3.2018 20.06.2018
013/2018 Kontrola plnenia uznesení 20.06.2018
012/2018 Otvorenie 20.06.2018
011/2018 Rôzne: 21.03.2018