Starosta

Ing. Milan Remšík
SMER-SD

Benice 95
038 42 Príbovce
Úrad
Adresa: č. 69 Benice 03842
Email:
Telefón: 043/4294352

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia »

27.09.2017 Obecné zastupiteľstvo
28.06.2017 Obecné zastupiteľstvo
31.05.2017 Obecné zastupiteľstvo
08.03.2017 Obecné zastupiteľstvo
14.12.2016 Obecné zastupiteľstvo
21.09.2016 Obecné zastupiteľstvo
15.06.2016 Obecné zastupiteľstvo
16.03.2016 Obecné zastupiteľstvo
15.12.2015 Obecné zastupiteľstvo
25.11.2015 Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
038/2017 Rôzne: 27.09.2017
037/2017 Ponuka "Ručne maľované mapy" 27.09.2017
036/2017 Komunikácie IBV 27.09.2017
035/2017 MŠ Benice 27.09.2017
034/2017 Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia 27.09.2017
033/2017 Návrh na VZN č. 01/2017 o elektronickej komunikácií 27.09.2017
032/2017 Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 03/2016 o čiastočnej úhrade nákladov na ŠKD a MŠ Benice 27.09.2017
031/2017 Návrh na Doplnok č. 5 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení 27.09.2017
030/2017 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 27.09.2017
029/2017 Správa o kontrolnej činnosti 27.09.2017
028/2017 Kontrola plnenia uznesení 27.09.2017
027/2017 Otvorenie 27.09.2017
026/2017 Rôzne 28.06.2017
025/2017 Záverečný účet obce za rok 2016, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 28.06.2017
024/2017 Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu 28.06.2017
023/2017 Správa o hospodárení ZŠ Benice 28.06.2017
022/2017 Kontrola plnenia uznesení 28.06.2017
021/2017 Otvorenie 28.06.2017
020/2017 Rôzne 31.05.2017
019/2017 Rozpočtové opatrenia č. 01/2017 31.05.2017