Starosta

Ing. Milan Remšík
SMER-SD

Benice 95
038 42 Príbovce
Úrad
Adresa: č. 69 Benice 03842
Email:
Telefón: 043/4294352

Zvolané a plánované zasadnutia »

27.09.2017 Obecné zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia »

28.06.2017 Obecné zastupiteľstvo
31.05.2017 Obecné zastupiteľstvo
08.03.2017 Obecné zastupiteľstvo
14.12.2016 Obecné zastupiteľstvo
21.09.2016 Obecné zastupiteľstvo
15.06.2016 Obecné zastupiteľstvo
16.03.2016 Obecné zastupiteľstvo
15.12.2015 Obecné zastupiteľstvo
25.11.2015 Obecné zastupiteľstvo
07.10.2015 Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
026/2017 Rôzne 28.06.2017
025/2017 Záverečný účet obce za rok 2016, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 28.06.2017
024/2017 Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu 28.06.2017
023/2017 Správa o hospodárení ZŠ Benice 28.06.2017
022/2017 Kontrola plnenia uznesení 28.06.2017
021/2017 Otvorenie 28.06.2017
020/2017 Rôzne 31.05.2017
019/2017 Rozpočtové opatrenia č. 01/2017 31.05.2017
018/2017 MŠ Benice 31.05.2017
017/2017 Oprava, vyregulovanie vykurovacej sústavy ZŠ Benice 31.05.2017
016/2017 Portál mapka.sk 31.05.2017
015/2017 Oslavy 750. výročie 31.05.2017
014/2017 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2017 do 31.05.2017 31.05.2017
013/2017 Kontrola plnenia uznesení 31.05.2017
012/2017 Otvorenie 31.05.2017
011/2017 Rôzne: Kanalizácia, cesty IBV 08.03.2017
010/2017 Zmluva o DDS 08.03.2017
009/2017 Oslavy 750. výročie 08.03.2017
008/2017 Žiadosť o zaradenie do siete škôl 08.03.2017
007/2017 Žiadosť na dovybavenie prírodovedeckej, polytechnickej a IKT učebne - spoluúčasť 08.03.2017