Starosta

Ing. Milan Remšík
SMER-SD

Benice 95
038 42 Príbovce
Úrad
Adresa: č. 69 Benice 03842
Email:
Telefón: 043/4294352

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia »

21.03.2018 Obecné zastupiteľstvo
13.12.2017 Obecné zastupiteľstvo
27.09.2017 Obecné zastupiteľstvo
28.06.2017 Obecné zastupiteľstvo
31.05.2017 Obecné zastupiteľstvo
08.03.2017 Obecné zastupiteľstvo
14.12.2016 Obecné zastupiteľstvo
21.09.2016 Obecné zastupiteľstvo
15.06.2016 Obecné zastupiteľstvo
16.03.2016 Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
053/2017 Smernica VO podlimitné zákazky 13.12.2017
052/2017 Zrušenie združenia pre využívanie obnoviteľných zdrojov 13.12.2017
051/2017 Právne nároky hlavného kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 13.12.2017
050/2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 – 2020; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 13.12.2017
049/2017 Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia 13.12.2017
048/2017 Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 13.12.2017
047/2017 Návrh na Doplnok č. 6 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení 13.12.2017
046/2017 Návrh na VZN č. 01/2017 o elektronickej komunikácií 13.12.2017
045/2017 Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 03/2016 o čiastočnej úhrade nákladov na ŠKD a MŠ Benice 13.12.2017
044/2017 Návrh na Doplnok č. 5 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení 13.12.2017
043/2017 Audit účtovnej závierky k 31.12.2016 13.12.2017
042/2017 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 13.12.2017
041/2017 Správa o kontrolnej činnosti 13.12.2017
040/2017 Kontrola plnenia uznesení 13.12.2017
039/2017 Otvorenie 13.12.2017
038/2017 Rôzne: 27.09.2017
037/2017 Ponuka "Ručne maľované mapy" 27.09.2017
036/2017 Komunikácie IBV 27.09.2017
035/2017 MŠ Benice 27.09.2017
034/2017 Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia 27.09.2017