Primátor

Ing. László Stubendek
Ing. László Stubendek
NEKA
Úrad
Adresa: Námestie gen. Klapku 1 Komárno 94501
Email:
Telefón: 035/2851202

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia »

28.06.2018 Mestské zastupiteľstvo
21.06.2018 Mestské zastupiteľstvo
13.06.2018 Mestská rada
06.06.2018 Finančná komisia
05.06.2018 Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopravy
05.06.2018 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
04.06.2018 Komisia školstva, kultúry a mládeže
04.06.2018 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
04.06.2018 Komisia pre rozvoj mesta
16.05.2018 Mestské zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Samospráva zatiaľ nezverejnila žiadne uznesenia.