Primátor

Ing. László Stubendek
Ing. László Stubendek
NEKA
Úrad
Adresa: Námestie gen. Klapku 1 Komárno 94501
Email:
Telefón: 035/2851202

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia »

18.04.2018 Finančná komisia
17.04.2018 Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopravy
16.04.2018 Komisia školstva, kultúry a mládeže
16.04.2018 Komisia pre rozvoj mesta
16.04.2018 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
22.03.2018 Mestské zastupiteľstvo
14.03.2018 Mestská rada
05.03.2018 Komisia školstva, kultúry a mládeže
01.03.2018 Mestské zastupiteľstvo
01.03.2018 Mestská rada

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Samospráva zatiaľ nezverejnila žiadne uznesenia.