Primátor

Ing. László Stubendek
Ing. László Stubendek
NEKA
Úrad
Adresa: Námestie gen. Klapku 1 Komárno 94501
Email:
Telefón: 035/2851202

Zvolané a plánované zasadnutia »

23.01.2018 Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopravy
23.01.2018 Komisia školstva, kultúry a mládeže
24.01.2018 Finančná komisia

Uskutočnené zasadnutia »

22.01.2018 Komisia pre rozvoj mesta
22.01.2018 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
21.12.2017 Mestské zastupiteľstvo
14.12.2017 Mestské zastupiteľstvo
23.11.2017 Mestské zastupiteľstvo
15.11.2017 Mestské zastupiteľstvo
09.11.2017 Mestské zastupiteľstvo
28.09.2017 Mestské zastupiteľstvo
22.06.2017 Mestské zastupiteľstvo
18.05.2017 Mestské zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Samospráva zatiaľ nezverejnila žiadne uznesenia.