Samospráva nezverejnila predstaviteľa.

Obecné zastupiteľstvo

Samospráva nemá zverejnených žiadnych poslancov.

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uznesenia »

Samospráva zatiaľ nezverejnila žiadne uznesenia.