Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva 14.12.2016 o 18,00 hodine