Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva 27.09.2017 o 18,00 hodine