Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva 31.5.2017 o 18,00 hodine