Plán termínov zasadnutí MR a MZ

Plán termínov zasadnutí  Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

(7. volebné obdobie)

Miestne zastupiteľstvo

07.02.2017

Miestna rada

31.01.2017

zber materiálov

19.01.2017

expedícia

26.01.2017

 

Miestne zastupiteľstvo

28.03.2017

Miestna rada

21.03.2017

zber materiálov

09.03.2017

expedícia

16.03.2017

 

Miestne zastupiteľstvo

16.05.2017

Miestna rada

09.05.2017

zber materiálov

27.04.2017

expedícia

04.05.2017

 

Miestne zastupiteľstvo

27.06.2017

Miestna rada

20.06.2017

zber materiálov

08.06.2017

expedícia

15.06.2017

 

Miestne zastupiteľstvo

19.09.2017  

Miestna rada

12.09.2017   

zber materiálov

31.08.2017    

expedícia

07.09.2017    

 

Miestne zastupiteľstvo

24.10.2017  

Miestna rada

17.10.2017   

zber materiálov

05.10.2017    

expedícia

12.10.2017    

 

Miestne zastupiteľstvo

12.12.2017

Miestna rada

05.12.2017

zber materiálov

23.11.2017

expedícia

30.11.2017

 

Schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 177/2016 zo 6.12.2016.