Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto platný od 1.1.2012

Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení Dodatku č. 1 platný od 15.11.2015

 

Rokovací poriadok Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Staré Mesto platný od 1.10.2011

Rokovací poriadok Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Staré Mesto platný od 1.6.2017

 

Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - neposlancov