Miestny úrad, kancelária č. 141 (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)

Vajanského nábrežie 3

Zasadnutia