Zasadačka obecného úradu (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)