Volebné obvody

Volebný obvod č. 1 - Komárno - Nová Stráž

Poslanci

Volebný obvod č. 2 - Komárno - západná časť

Poslanci

Volebný obvod č. 3 - Komárno - východná časť

Poslanci