Obecné zastupiteľstvo a komisie samosprávy

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutia

KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku (KOZ 1)

Zasadnutia

KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu (KOZ 2)

Zasadnutia

KOZ 3 pre školstvo, šport, kultúru, sociálne veci a zdravotníctvo (KOZ 3)

Zasadnutia

KOZ pre ochranu verejného záujmu (KOZ 4)

Zasadnutia