František Lachkovič poslanec

Politická príslušnosť: NEKA
Počet hlasov: 115
Email:
 Moj-poslanec.sk
(aktívny)

Účasť na zasadnutiach

2018
 • 03.05.2018 – Komisia majetková a legislatívno-právna – prítomný
 • 22.03.2018 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 15.02.2018 – Mestské zastupiteľstvo – ospravedlnený
 • 01.02.2018 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 11.01.2018 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
2017
 • 19.10.2017 – Komisia majetková a legislatívno-právna – prítomný
 • 04.09.2017 – Komisia majetková a legislatívno-právna – prítomný
 • 22.06.2017 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 25.05.2017 – Komisia majetková a legislatívno-právna – prítomný
 • 18.05.2017 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 20.04.2017 – Komisia majetková a legislatívno-právna – prítomný
 • 23.03.2017 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 02.03.2017 – Komisia majetková a legislatívno-právna – prítomný
 • 09.02.2017 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 16.01.2017 – Mestské zastupiteľstvo – neprítomný
2016
 • 15.12.2016 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 27.10.2016 – Mestské zastupiteľstvo – neprítomný
 • 06.10.2016 – Komisia majetková a legislatívno-právna – prítomný
 • 19.09.2016 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 12.09.2016 – Dočasnej komisie MsZ pre zabezpečenie a koordináciu všetkých činností súvisiacich s prípravou, obstaraním, spracovaním a schválením doplnkov územného plánu a nového územného plánu mesta Stupava – neprítomný
 • 20.06.2016 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 02.06.2016 – Komisia majetková a legislatívno-právna – prítomný
 • 12.05.2016 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 28.04.2016 – Komisia majetková a legislatívno-právna – prítomný
 • 31.03.2016 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 10.03.2016 – Komisia majetková a legislatívno-právna – prítomný
 • 04.02.2016 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 14.01.2016 – Komisia majetková a legislatívno-právna – prítomný
 • 13.01.2016 – Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia – prítomný
2015
 • 15.12.2015 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 26.11.2015 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 22.10.2015 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný

Hlasovanie