Radovan Kolembus poslanec

Politická príslušnosť: NEKA
Počet hlasov: 359
Email:

Účasť na zasadnutiach

2017
  • 09.03.2017 – Obecné zastupiteľstvo – prítomný
  • 27.02.2017 – Obecné zastupiteľstvo – neprítomný
  • 19.01.2017 – Obecné zastupiteľstvo – neprítomný

Hlasovanie