Rastislav Kunst poslanec

Politická príslušnosť: DS
Počet hlasov: 277
Email:

Účasť na zasadnutiach

2017
  • 11.12.2017 – Miestne zastupiteľstvo – neprítomný
2015
  • 22.06.2015 – Miestne zastupiteľstvo – prítomný
  • 13.04.2015 – Miestne zastupiteľstvo – prítomný
  • 16.02.2015 – Miestne zastupiteľstvo – neprítomný

Hlasovanie