Ing. Lukáš Roller poslanec

Politická príslušnosť:
Email:

Účasť na zasadnutiach

2015
  • 22.06.2015 – Miestne zastupiteľstvo – prítomný
  • 13.04.2015 – Miestne zastupiteľstvo – prítomný
  • 16.02.2015 – Miestne zastupiteľstvo – prítomný

Hlasovanie