Ing. Rudolf Kalivoda poslanec

Politická príslušnosť: SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola,Demokratická únia Slovenska
Email:
 Moj-poslanec.sk
(aktívny)

Účasť na zasadnutiach

2018
2017
2016
 • 15.12.2016 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 05.12.2016 MsRprítomný
 • 27.10.2016 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 17.10.2016 MsRprítomný
 • 19.09.2016 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 12.09.2016 – Dočasnej komisie MsZ pre zabezpečenie a koordináciu všetkých činností súvisiacich s prípravou, obstaraním, spracovaním a schválením doplnkov územného plánu a nového územného plánu mesta Stupava – predsedal
 • 20.06.2016 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 13.06.2016 MsRprítomný
 • 12.05.2016 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 02.05.2016 MsRprítomný
 • 31.03.2016 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 21.03.2016 MsRprítomný
 • 04.02.2016 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný
 • 25.01.2016 MsRprítomný
 • 13.01.2016 – Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia – predsedal
2015

Hlasovanie