Michal Němec poslanec

Politická príslušnosť:
Email:

Účasť na zasadnutiach

Pre poslanca nie je evidovaná žiadna dochádzka.

Hlasovanie