Ing., Mgr. art. Roman Maroš primátor

Politická príslušnosť: NEKA
 Moj-poslanec.sk
(neaktívny)

Účasť na zasadnutiach

2017
2016
2015