Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 4a: Starý most a jeho názvy

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 31
Starý most a jeho názvy
Prítomní: 27 Neprítomní: 18 Za: 26 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1