Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 23: Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží – Environmentálna záťaž – skládka CHZJD – Vrakunská cesta

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 49
Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží ­ Environmentálna záťaž ­ skládka CHZJD ­ Vrakunská cesta (Návrh p. Šimončičovej)
Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 21 Nehlasovali: 1