Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 25: Návrh riešenia prolematiky grafity v hlavnom meste SR Bratislave

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 52
Návrh riešenia prolematiky grafity v hlavnom meste SR Bratislave
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 30 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0