Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 26: Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom meste SR v Bratislave (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako tretí v poradí)

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 32
Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom meste SR v Bratislave (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako tretí v poradí) (Návrh p. Hanulíkovej a p. Káčera)
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 21 Proti: 0 Zdržali sa: 11 Nehlasovali: 1