Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 19c: Návrh na podporu Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní 2016

Hlasovanie č. 24: Návrh na podporu Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní 2016

Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 34 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0