Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016
Bod č. 21: Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 25
Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava a návrh na poverenie vedením RO RETEST
Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 29 Proti: 0 Zdržali sa: 7 Nehlasovali: 0