Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.10.2016
Bod č. 9.: Správa o stavebných konaniach v obci od januára 2016 do septembra 2016

Uznesenie 151/2016

Znenie uznesenia

Uznesenie č. 151

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie na vedomie správu o stavebných konaniach v obci od januára 2016 do septembra 2016.