Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.05.2017
Bod č. 6: Oprava, vyregulovanie vykurovacej sústavy ZŠ Benice

Uznesenie 017/2017: Oprava, vyregulovanie vykurovacej sústavy ZŠ Benice

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 1
Oprava, vyregulovanie vykurovacej sústavy ZŠ Benice
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0