Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 29/C: Vzdanie sa funkcie predsedu a členstva poslankyne Veroniky REMIŠOVEJ v Komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh na zvolenie predsedníčky Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 104/2017

Znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. berie na vedomie

vzdanie sa funkcie predsedu  a členstva poslankyne Veroniky REMIŠOVEJ v Komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto;

B. volí

za predsedníčku Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poslankyňu Vieru SATINSKÚ.