Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.06.2017
Bod č. 1.: Otvorenie

Uznesenie 021/2017: Otvorenie