Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.08.2017
Bod č. 1: Otvorenie zasadania

Uznesenie : Uznesenie 4/17