Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.09.2017
Bod č. 8: Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia

Uznesenie 034/2017: Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia

Hlasovanie č. 8
Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0