Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.09.2017
Bod č. 11: Ponuka "Ručne maľované mapy"

Uznesenie 037/2017: Ponuka "Ručne maľované mapy"

Hlasovanie č. 11
Ponuka "Ručne maľované mapy"
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0