Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.12.2017
Bod č. 14: Zrušenie združenia pre využívanie obnoviteľných zdrojov

Uznesenie 052/2017: Zrušenie združenia pre využívanie obnoviteľných zdrojov

Hlasovanie č. 14
Zrušenie združenia pre využívanie obnoviteľných zdrojov
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0