Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.12.2017
Bod č. 15: Smernica VO podlimitné zákazky

Uznesenie 053/2017: Smernica VO podlimitné zákazky

Hlasovanie č. 15
Smernica VO podlimitné zákazky
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0