Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.03.2015
Bod č. 14: Mestské centrum Stará tržnica – Návrh na voľbu členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR Bratislavy

Uznesenie 79: Mestské centrum Stará tržnica – Návrh na voľbu členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR Bratislavu

Znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. odvoláva

1. zo Správnej rady Mestského centra Stará tržnica Ing. Petru Nagyovú-Džerengovú a Ing. PhDr. Ľubomíra Andrássyho, 

2. z  Dozornej rady Mestského centra Stará tržnica JUDr. Júliu Ondrišovú, Ing. Petra Lenča, Mariana Greksu, Mgr. Vladimíra Kuboviča, Bc. Martina Dinuša a Ing. Martina Borguľu. 

B. volí

1. do Správnej rady Mestského centra Stará tržnica za hlavné mesto SR Bratislavu:

1.1  Ing. Milana Černého 

1.2  PhDr. Petru Greksovú 

1.3  Ing. Miroslava Bialka 

 

2. do Dozornej rady Mestského centra Stará tržnica za hlavné mesto SR Bratislavu:

2.1  Ing. arch. Luciu Štasselovú

2.2  Ing. Soňu Svoreňovú 

2.3  MUDr. Ivetu Plšekovú 

2.4  Ing. Katarínu Šimončičovú 

2.5  PhDr. Ľudmilu Farkašovskú