Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.04.2015
Bod č. 16: Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov

Uznesenie 118: Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 47
Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov (Návrh p. Mrvu)
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 23 Proti: 3 Zdržali sa: 7 Nehlasovali: 0