Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 3: Návrh riešenia prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 32
Návrh riešenia prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK (Návrh p. Koleka)
Prítomní: 42 Neprítomní: 3 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 24 Nehlasovali: 2