Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

20.06.2018 Obecné zastupiteľstvo
21.03.2018 Obecné zastupiteľstvo
13.12.2017 Obecné zastupiteľstvo
27.09.2017 Obecné zastupiteľstvo
28.06.2017 Obecné zastupiteľstvo
31.05.2017 Obecné zastupiteľstvo
08.03.2017 Obecné zastupiteľstvo
14.12.2016 Obecné zastupiteľstvo
21.09.2016 Obecné zastupiteľstvo
15.06.2016 Obecné zastupiteľstvo
16.03.2016 Obecné zastupiteľstvo
15.12.2015 Obecné zastupiteľstvo
25.11.2015 Obecné zastupiteľstvo
07.10.2015 Obecné zastupiteľstvo
11.06.2015 Obecné zastupiteľstvo
11.03.2015 Obecné zastupiteľstvo