Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

11.04.2018 Komisia mandátová
11.09.2017 Komisia mandátová
15.03.2017 Komisia mandátová
28.11.2016 Komisia mandátová
08.09.2016 Komisia mandátová
09.03.2016 Komisia mandátová
11.03.2015 Komisia mandátová
15.12.2014 Komisia mandátová