Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

10.10.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
05.09.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
13.06.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
09.05.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
11.04.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
07.03.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
24.01.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
29.11.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
11.10.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
06.09.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
07.06.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
04.05.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
21.04.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
15.03.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
08.03.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
25.01.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
23.11.2016 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
17.10.2016 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
07.09.2016 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
20.06.2016 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
15.06.2016 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
12.05.2016 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
13.04.2016 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
09.03.2016 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
27.01.2016 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
25.11.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
18.11.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
14.10.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
09.09.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
18.06.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
10.06.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
13.05.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
15.04.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
16.03.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
26.02.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
21.01.2015 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie