Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

09.10.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
12.09.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
01.08.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
13.06.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
23.05.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
23.04.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
14.03.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
23.01.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
04.12.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
20.11.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
06.11.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
10.10.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
05.09.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
12.06.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
03.05.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
20.03.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
23.01.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
28.11.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
19.10.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
27.09.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
14.09.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
22.06.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
23.05.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
20.04.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
16.03.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
15.02.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
01.02.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
25.01.2016 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
30.11.2015 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
04.11.2015 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
12.10.2015 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
14.09.2015 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
15.06.2015 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
14.05.2015 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
20.04.2015 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
18.03.2015 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
26.01.2015 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie