Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

08.10.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
10.09.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
18.06.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
21.05.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
23.04.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
26.02.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
29.01.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
04.12.2017 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
16.10.2017 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
11.09.2017 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
07.06.2017 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
06.03.2017 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
23.01.2017 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
21.11.2016 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
10.10.2016 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
05.09.2016 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
27.06.2016 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
23.05.2016 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
20.04.2016 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
29.02.2016 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
01.02.2016 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
30.11.2015 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
19.10.2015 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
21.09.2015 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
15.06.2015 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
11.05.2015 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
16.04.2015 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
02.03.2015 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
19.01.2015 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport