Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

22.10.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok

Uskutočnené zasadnutia

17.09.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
18.06.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
21.05.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
18.04.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
14.03.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
29.01.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
06.12.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
23.10.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
13.09.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
19.06.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
24.05.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
10.05.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
22.03.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
30.01.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
30.11.2016 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
17.10.2016 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
19.09.2016 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
27.06.2016 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
18.05.2016 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
18.04.2016 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
14.03.2016 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
03.02.2016 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
26.11.2015 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
19.10.2015 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
10.09.2015 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
18.06.2015 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
20.05.2015 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
14.04.2015 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
23.03.2015 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
25.02.2015 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
28.01.2015 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok