Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

18.10.2018 Mestské zastupiteľstvo
11.10.2018 Mestské zastupiteľstvo
03.10.2018 Mestská rada
26.09.2018 Finančná komisia
25.09.2018 Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopravy
24.09.2018 Komisia pre rozvoj mesta
24.09.2018 Komisia školstva, kultúry a mládeže
24.09.2018 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
20.09.2018 Mestské zastupiteľstvo
13.09.2018 Mestské zastupiteľstvo
05.09.2018 Mestská rada
28.08.2018 Finančná komisia
28.08.2018 Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopravy
27.08.2018 Komisia školstva, kultúry a mládeže
27.08.2018 Komisia pre rozvoj mesta
27.08.2018 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
28.06.2018 Mestské zastupiteľstvo
21.06.2018 Mestské zastupiteľstvo
13.06.2018 Mestská rada
06.06.2018 Finančná komisia
05.06.2018 Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopravy
05.06.2018 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
04.06.2018 Komisia školstva, kultúry a mládeže
04.06.2018 Komisia pre rozvoj mesta
04.06.2018 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
16.05.2018 Mestské zastupiteľstvo
10.05.2018 Mestské zastupiteľstvo
02.05.2018 Mestská rada
18.04.2018 Finančná komisia
17.04.2018 Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopravy
16.04.2018 Komisia školstva, kultúry a mládeže
16.04.2018 Komisia pre rozvoj mesta
16.04.2018 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
22.03.2018 Mestské zastupiteľstvo
14.03.2018 Mestská rada
05.03.2018 Komisia školstva, kultúry a mládeže
01.03.2018 Mestské zastupiteľstvo
01.03.2018 Mestská rada
27.02.2018 Finančná komisia
27.02.2018 Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopravy
26.02.2018 Komisia pre rozvoj mesta
26.02.2018 Komisia školstva, kultúry a mládeže
26.02.2018 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
14.02.2018 Mestské zastupiteľstvo
08.02.2018 Mestské zastupiteľstvo
31.01.2018 Mestská rada
24.01.2018 Finančná komisia
23.01.2018 Komisia školstva, kultúry a mládeže
23.01.2018 Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopravy
22.01.2018 Komisia pre rozvoj mesta
22.01.2018 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
21.12.2017 Mestské zastupiteľstvo
14.12.2017 Mestské zastupiteľstvo
23.11.2017 Mestské zastupiteľstvo
15.11.2017 Mestské zastupiteľstvo
09.11.2017 Mestské zastupiteľstvo
28.09.2017 Mestské zastupiteľstvo
22.06.2017 Mestské zastupiteľstvo
18.05.2017 Mestské zastupiteľstvo
10.05.2017 Mestská rada
06.04.2017 Mestské zastupiteľstvo
29.03.2017 Mestská rada
23.03.2017 Mestské zastupiteľstvo
20.03.2017 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
16.03.2017 Mestské zastupiteľstvo
09.03.2017 Mestské zastupiteľstvo
27.02.2017 Finančná komisia
14.02.2017 Komisia pre rozvoj mesta
13.02.2017 Komisia školstva, kultúry a mládeže
17.01.2017 Športová komisia