Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

23.01.2018 Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopravy
23.01.2018 Komisia školstva, kultúry a mládeže
24.01.2018 Finančná komisia

Uskutočnené zasadnutia

22.01.2018 Komisia pre rozvoj mesta
22.01.2018 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
21.12.2017 Mestské zastupiteľstvo
14.12.2017 Mestské zastupiteľstvo
23.11.2017 Mestské zastupiteľstvo
15.11.2017 Mestské zastupiteľstvo
09.11.2017 Mestské zastupiteľstvo
28.09.2017 Mestské zastupiteľstvo
22.06.2017 Mestské zastupiteľstvo
18.05.2017 Mestské zastupiteľstvo
10.05.2017 Mestská rada
06.04.2017 Mestské zastupiteľstvo
29.03.2017 Mestská rada
23.03.2017 Mestské zastupiteľstvo
20.03.2017 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
16.03.2017 Mestské zastupiteľstvo
09.03.2017 Mestské zastupiteľstvo
27.02.2017 Finančná komisia
14.02.2017 Komisia pre rozvoj mesta
13.02.2017 Komisia školstva, kultúry a mládeže
17.01.2017 Športová komisia