Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

31.01.2018 Mestská rada
10.05.2017 Mestská rada
29.03.2017 Mestská rada