Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

20.04.2017 Obecné zastupiteľstvo
15.03.2017 Obecné zastupiteľstvo
09.03.2017 Obecné zastupiteľstvo
27.02.2017 Obecné zastupiteľstvo
19.01.2017 Obecné zastupiteľstvo
28.01.2015 Obecné zastupiteľstvo