Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

17.10.2018 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
18.06.2018 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
11.12.2017 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
10.10.2017 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
15.03.2017 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
13.09.2016 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
14.06.2016 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
01.06.2016 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
15.03.2016 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
25.11.2015 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
03.11.2015 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
21.09.2015 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
18.06.2015 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku