Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia

18.06.2018 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu
11.12.2017 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu
21.11.2016 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu
12.09.2016 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu
15.06.2016 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu
01.06.2016 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu
15.03.2016 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu
25.11.2015 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu
21.09.2015 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu
24.06.2015 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu